Om föreningen

Föreningen Norden Gävle är en aktiv och livaktig avdelning inom svenska Föreningen Norden.

Avdelning för Gävle
Föreningen Norden Gävle har merparten av sina medlemmar i Gävle. Avdelningen samarbetar nära med de två andra avdelningarna i Gästrikland, Föreningen Norden Sandviken och Föreningen Norden Hofors, och med Föreningen Norden Hudiksvall-Hälsingland. Enda gästrikekommun utan avdelning är Ockelbo, men Nordenintresserade i kommunen är välkommen som medlemmar i Föreningen Norden Gävle.

gavle-stadsbibliotekFöreningen Norden Gävle arrangerar en mängd olika program, som belyser olika förhållanden i Norden och hos dess grannar, bland annat på Stadsbiblioteket (bilden). Programverksamheten omfattar både föredrag, kulturkvällar, debatter, studiecirklar och resor. Vi har särskilda medlemsmöten på våren (årsmöte) och före jul.

Vi sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna och bidrar till nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor skapar större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse. Vi vill utveckla ett samarbete som underlättar och berikar. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Fasta punkter för verksamheten
Vi har våra möten på flera ställen i Gävle, med Stadsbiblioteket, Vasaskolan och Länsmuseet som återkommande lokaler.

Vi sänder ut höst- och vårprogram, affischerar på bibliotek, skolor och andra ställen. Vår ambition är att lokalt bedriva projekt med nordisk karaktär. Vi medverkar i sådana evenemang – inte minst när Gävles vänorter berörs.

Föreningen Norden Gävle och andra av Gävleborgsdistriktets avdelningar ordnar mycket intressanta studieresor som man kan delta i.

Aktiv vänortsverksamhet
Vänortsutbytet är en viktig del i verksamheten. Gävle har vänorter både i och utanför Norden:

Næstved i Danmark
Raumo i Finland
Gjøvik i Norge
Bessastadahreppur
(Garðabær) på Island

Jurmala i Lettland
Galva i Illinois, USA
Buffalo City i Sydafrika

Mer i kalendariet
Kommande verksamhet hittar du i vårt Kalendarium.

Föreningen Norden är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i hundratalet lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet!

Foto: Gävle kommun

Sidan uppdaterad 13 september 2017